|Üyelik Sözleşmesi

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

SÖZLEŞME HAKKINDA
Aday, "Üyeliği Tamamla" ifadeleri tıklayarak, kaydolarak, erişimde bulunarak veya hizmetlerimizi kullanarak, Hizmet İhracatçıları Birliği ("Birlik") ile hukuki olarak bağlayıcı bu Hizmet Sözleşmesi'ni ("Sözleşme") akdetmiş olur.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili haklarınız, işlenmelere ve buna ilişkin istenen rızalarınıza dair bilgilendirilmeniz için Aday Aydınlatma Metni'ne bakabilirsiniz. Hizmetlerimizi kullanımınız, ayrıca Çerez Politikamıza da tabidir.

HİZMETLERİMİZ
İşbu Sözleşme, halihazırda ik.hib.org.tr alan adı veya üzerinde yer alan platform ("Platform") aracılığı ile verilen istihdama yönelik hizmetlerle, bu hizmetler için Platform içinde yapılan veri toplama ve Platform dışında yapılan araştırma ve pazarlama aktiviteleri de dahil olmak üzere bu Sözleşme altında sunulduğu ifade edilen diğer tüm hizmetler ("Hizmetler") için geçerlidir. Hizmetlerimizin iş arayan kayıtlı kullanıcıları "Aday", çalışan arayan ve ik.hib.org.tr platform'unun kullanımı için aktif sözleşmesi bulunan kayıtlı kullanıcıları ise "İşveren Müşteri" olarak adlandırılır. "Kurum" ise Kişisel Verileri İşleme Kurumu' nu ifade etmektedir. İşbu Sözleşme Aday için geçerlidir.

PLATFORM KULLANIMINA İLİŞKİN HÜKÜMLER
Aday, üyelik kapsamında üyelik formunda ("form") verdiği ve paylaştığı özgeçmiş dahil tüm bilgilerden yararlanarak Birlik'in kendisi için bir hesap ve profil oluşturmasına peşinen izin vermektedir. Formdaki ve özgeçmişteki bilgilerin doğruluğu konusunda ilgili olarak ortaya çıkabilecek itilaflarda her türlü hukuki, cezai ve/veya idari sorumluluk bizzat Adaya aittir.

Özgeçmiş(ler)in paylaşımı, adayın tercihleri doğrultusunda üçüncü taraflara aktarılmaktadır. Bu kapsamda üç farklı tercih hakkı bulunmaktadır;

Söz konusu veriler, Kanun' da belirtilen tanımlarla işlenecektir. Kişisel veriler, ik.hib.org.tr üyesi olmayan firmalar tarafından da herhangi bir internet tarayıcısından aratıldığı taktirde görüntülenebilecektir.

Aday, özgeçmişindeki bilgilerinin ve dolayısı ile normal ve/veya özel nitelikli kişisel verilerinin kamuya açık hale geleceğini ve kamuya bu yolla aktarılan kişisel veriler ve/veya özel nitelikli kişisel verilerle ilgili Birlik'in herhangi bir sorumluluğu, yükümlülüğü bulunmadığını peşinen kabul etmektedir. Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hakların, işlenmelere ve buna ilişkin istenen rızalara dair bilgilendirme için Aydınlatma Metni'ne bakılabilir.

İşveren müşterilere, adayın onayı ve bilgisi dahilinde iletilen bilgiler üzerinde, Birlik'in müdahale hakkı olmadığını peşinen kabul eder.

Herhangi bir tarihte Aday, firma tarafından elde edilmiş ve/veya firma tarafından kaydedilmiş normal ve/veya özel nitelikli kişisel verilerinin silinmesini, yok edilmesini ve/veya anonim hale getirilmesini isterse bu talebini Birlik'e veya direkt olarak söz konusu firmaya kanunun öngördüğü şekil şartlarına uygun biçimde iletecektir. Kişisel verilerini işlenmesi ile ilgili hakların, işlenmelere ve buna ilişkin istenen rızalara dair bilgilendirilme için Aydınlatma Metni'ne bakılabilir.

Aday, istediği bir zaman diliminde Platform'da yer alan özgeçmiş(ler)inde güncelleme yapabilmektedir. Aday, özgeçmiş(leri)nde güncelleme işlemi gerçekleştirdiği anda, o tarihten sonra yapılacak ve o tarihten önce yapılmış tüm iş ilanı başvurularında, İşveren Müşteri tarafından en son güncellemelerin görüleceğini peşinen kabul eder.

ik.hib.org.tr'nin işveren müşteri sistemlerine entegrasyonu olan müşteriler, adaya ait özgeçmişi, ik.hib.org.tr üzerinden, kendi sistemlerine uygun formatta aktarabilme imkanına sahiptir, bu durumda işveren, aktarılan özgeçmiş üzerinde işlem yapabilir. ik.hib.org.tr'nin, bu şekilde aktarılan özgeçmişler üzerinde kontrol ve müdahale hakkı yoktur. İşveren müşterilerin, kendi sistemlerine aktardıkları özgeçmişlerinin güvenliğinden, işveren müşterinin kendisi sorumludur. Bu durumda da, adayın ilana yaptığı başvuru esnasında ilettiği bilgilere ik.hib.org.tr'nin müdahale hakkı bulunmamaktadır.

Aday, yaptığı başvuruyu istediği zaman geri çekebilir. Bu durumda, başvuruya ait kişisel veriler işveren müşteri tarafından görünmez. Aday İşveren Müşteri'ye yaptığı başvuruyu 48 saat içinde, firmanın görüntülememiş olması kaydıyla, başvurusunu silebilir.

Platformda üyelik oluşturma esnasında Kişisel Verileri Koruma Kanunu iznini vermemiş olan aday sisteme üye olamaz. Bu bilgiler, Birlik'in tabi olduğu Özel İstihdam Büroları Yönetmeliği' ne göre beş yıl saklamakla yükümlü olduğu bilgiler olduğundan dolayı istenmektedir.

Platform'da verilen linkler takip edilerek aday tarafından herhangi bir bilgi girişi yapıldığında, bu bilgilerin içeriği, doğruluğu, ile ilgili olarak Birlik'in hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Birlik'in, özgeçmiş oluşturma formunda ("form") Aday tarafından verilen bilgiler ile varsa Aday tarafından Platform'a yerleştirilen özgeçmişindeki bilgilerin doğruluğunu araştırma yükümlülüğü bulunmamaktadır. Verilen bilgilerin doğruluğundan bizzat Aday sorumludur.

Aday işbu form ve özgeçmişte yer alan tüm bilgilerini başvurduğu iş ilanını yayınlayan firmaların görüntüleyebileceğini peşinen kabul eder.

Aday, Platformda yayımlanan herhangi bir ilana başvurduktan sonra aktarılan normal ve/veya özel nitelikli kişisel verileri ile ilgili her türlü sorumluluğun Birlik ve ilan sahibi İşveren Müşteri tarafından müştereken üstlenildiğini' Birlik'in, ilana başvuru yapılması ile aktarılan bilgilerle ilgili herhangi bir müdahale hakkı olmadığını peşinen kabul etmektedir. Aynı şekilde Aday, herhangi bir tarihte başvurduğu ilan ile ilan sahibi İşveren Müşteri'ye aktarılan normal ve/veya özel nitelikli kişisel verilerinin imha sürecine tabi tutulmasını isterse bu talebini direkt olarak ilan sahibi firmaya veya Birlik' e iletmesi gerekir.

ADAY İLE İLETİŞİM
Birlik'in aday tarafından Platform'a kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen iletişim adresleri üzerinden kullanıcıya iletişim, yeni ürünlerle, sistem geliştirmeleri ile ilgili bildirim ve diğer amaçlarla ulaşma ve e-ileti gönderme hakkı bulunmaktadır. Aday işbu Sözleşme'yi kabul etmekle aksine bir bildirimi olmadığı müddetçe Birlik'in kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir. Aday, hesap ayarları üzerinden veya kendisine gönderilen e-postada yer alan "Listeden çıkmak istiyorum" bağlantısını kullanarak tek tıkla e-posta listesinden çıkabilir.
 
YÜKÜMLÜLÜKLERİNİZ
Aşağıda yer alan yükümlülüklerin aday tarafından ihlali halinde Birlik, üçüncü kişiler nezdinde olanlar dahil, herhangi bir zarara uğradığında, bu zararı adaya rücu edebilir veya zararın karşılanması için hukuki işlem ve eylemlerde bulunabilir, gerektiğinde adayı bilgilendirmek kaydıyla hesabı askıya alabilir veya kapatabilir. Birlik, verilen bilgilerin hukuka uygunluğunu ve yükümlülükle uyumu, ifade özgürlüğü gibi temel hak ve özgürlükleri ve kamu yararı gibi hukuka uygunluk sebeplerini de dikkate alarak değerlendirmektedir.

Platforma aday tarafından girilen bütün kişisel veriler doğru ve güncel olmalıdır.
Birlik tarafından talep edildiği takdirde adaya ait kişisel verilerin doğrulamanın onaylanabilmesi gerekmektedir.
Kişisel verilerde değişiklik veya güncelleme gerektiği takdirde ilgili kısımları güncellenmesi gerekmektedir. Aksi takdirde söz konusu bilgilerin doğru olduğu kabul edilecektir.
Başvuru süreçlerinde size iletilen kişisel verileri ilgisiz üçüncü kişilerle paylaşmayacağınızı taahhüt edersiniz.
Hesap yalnızca adaya Bu nedenle;
Güçlü ve güvenli bir şifre seçmeyi;
Şifreyi güvende ve gizli tutmayı;
Hesabın herhangi bir kısmını başkasına vermemeyi ve bu kapsamda Yasalara ve Sözleşme'ye uymayı kabul etmektedir.

Bütün makul önlemler alınmasına rağmen hesabın ilgisiz kişilerce ele geçirilmesi veya adayın elinde olmayan sistemsel sebepler dışında hesap ile ilgili yapılan her türlü eylemden aday sorumludur.

Aday, Platformda herhangi bir kişiye ait bilgileri kullanarak taklit hesap açamaz.

Adayın, özgeçmişi dahil platformda girdiği bilgiler, yanıltıcı veya yanlış, eski işverenleri dahil herhangi bir üçüncü kişiyi kötüleyici, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini ihlal edebilecek veya haksız rekabete yol açan beyanlar içeremez.

Aday, Platformda ve özgeçmişte, gerekmedikçe ve amacına uygun olmadıkça, ilgisiz üçüncü kişilerin, başta özel nitelikli kişisel veriler olmak üzere, kişisel verilerine yer veremez, herhangi bir tüzel veya gerçek kişi ile arasındaki gizliliğe dair anlaşmaları ihlal edemez.
Aday, Platformda, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu kapsamında suç sayılabilecek hakaret, iftira, tehdit vb. nitelikteki içeriklere yer veremez.

Aday, hukuka aykırı veya suç teşkil eden eylemleri, organizasyonları teşvik eden ve destekleyen içeriklere yer veremez.

Aday, kandırma, şaşırtma, haksız kazanç elde etme veya sair sebeplerle birden fazla hesap açamaz, hesabını satışa koyamaz ve başkalarına kendi yararlarına veya üçüncü kişi yararına kullandıramaz.

Üçüncü kişilerin marka ve telif hakkı gibi fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek nitelikte içeriklere yer veremez.

Referans olarak gösterine kişilerin verilerinin ilgili referans kişisinin bilgi ve rızasına uygun olarak paylaşılması ve referans sahibinin aksi yöndeki tüm talep ve iddialarının sorumluluğu adaya ait olup, ik.hib.org.tr'nin bu konudaki tek yükümlülüğü, bilgilerini elde ettiği referans kişiyi, aydınlatmaktan ibarettir.

Sisteme girdiğiniz verileriniz yalnızca personel istihdamı amacıyla sisteme ilan ekleyen firma yetkilileri ile paylaşılacak olup ilgili firmaların istihdam süreçlerine ilişkin değerlendirmeleri amacıyla kullanılacaktır. Verileriniz 5 yıl süre ile kaydedilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA POLİTİKASI (https://www.immib.org.tr/tr/kurumsal-kisisel-verilerinkorunmasi-kisisel-verileri-koruma-politikasi.html)
 
İLETİŞİM BİLGİLERİ
Hizmet İhracatçıları Birliği
İletişim Linki: https://www.hib.org.tr/Iletisim

Adres: Çobançeşme Mh. Sanayi Cd. Dış Ticaret Kompleksi A Blok Kat 1 Yenibosna / Bahçelievler / İSTANBUL